Služby
Cenník
Galéria
Kontakt
- služba obsahuje súhrn predchádzajúcich položiek
* denné líčenie,
* návrh účesu,
* realizácia,
* farebná typológia

- služba vhodná aj pre mužov (okrem líčenia) - cenové zvýhodnenie!

(cca 4,5 hod)
S l u ž b y