Služby
Cenník
Galéria
Kontakt
- 2-5 návrhov účesu na základe posúdenia kvality vlasov, parametrov tváre,
stavby tela, povolania, zručnosti klienta, povahových vlastností
- určenie a doporučenie vhodnej farby
- realizácia

Popis:
- nutná prvotná 30 minútová konzultácia s vyhotovením fotografie + osobný
záznam, je vhodne priniesť si so sebou aj svoje fotografie z minulosti.

(cca 2,5 hod)REALIZÁCIA ÚČESU:
- akékoľvek kadernícke úkony nutné k vyhotoveniu doporučeného účesu
S l u ž b y