"...ľudia sa domnievajú, že dobrý vzhľad je dar, že je daný od prírody.
V skutočnosti je nutné doň investovať čas a usilovnú prácu.
Všetko je to otázka vypracovania si dobrých návykov..."